Bednarczyk, Anna. 2021. “Idiolekt W przekładzie”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (3(29):55-68. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.05.