Pytlak, Magdalena. 2021. “Tłumacz między Idiolektami: Kilka Uwag Na Temat dylematów towarzyszących przekładowi Mowy Postaci Operowych”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (3(29):85-95. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.07.