Ślarzyńska, Małgorzata. 2015. “Elementy Dialektalne W przekładach Padre Padrone Gavina Leddy”. Między Oryginałem a Przekładem 21 (4(30):25-39. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.03.