Białek, Ewa. (2021) 2015. “Słów Kilka O Kolokwializacji W Oryginale I przekładzie”. Między Oryginałem a Przekładem 21 (4(30):55-68. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.05.