Manasterska‑Wiącek, Edyta. 2015. “Od Stylizacji Do błędu W przekładzie”. Między Oryginałem a Przekładem 21 (4(30):69-88. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.06.