Gonigroszek, Dorota. 2015. “Analiza Kognitywna Zmian Stylistycznych W przekładzie Perły Johna Steinbecka”. Między Oryginałem a Przekładem 21 (4(30):89-105. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.07.