Salmeri, Claudio. 2015. “Problem Stylizacji W tłumaczeniu Dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd Badań Nad Angielskimi I włoskimi przekładami”. Między Oryginałem a Przekładem 21 (4(30):139-52. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.10.