Michałowski, Piotr. 2013. “Raport MAK a Dydaktyka przekładu tekstów Specjalistycznych”. Między Oryginałem a Przekładem 19 (3/21):83-92. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.05.