Bednarczyk, Anna. 2020. “Interdyscyplinarność I przekład – Kilka możliwych Odpowiedzi”. Między Oryginałem a Przekładem 26 (4 (50):11-30. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.01.