Gumul, Ewa. 2021. “O Metodzie Badawczej zapożyczonej Z Psychologii, Czyli Jak Zaprojektować I Przeprowadzić Badanie Za Pomocą Metody protokołów Retrospektywnych W tłumaczeniu Symultanicznym”. Między Oryginałem a Przekładem 26 (4 (50):31-54. https://doi.org/10.12797/10.12797/MOaP.26.2020.50.02.