Kaźmierczak, Marta. 2020. “Obraz Francji W Wybranych Rosyjskich przekładach ‘A Sentimental Journey’ Sterne’a”. Między Oryginałem a Przekładem 26 (4 (50):113-34. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.06.