Tanuszewska, Lidia. 2021. “Słownictwo Specjalistyczne W Prozie Olgi Tokarczuk Jako Wyzwanie Translatorskie”. Między Oryginałem a Przekładem 27 (2 (52):135-43. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.52.07.