Rizzi, Giovanni. 2021. “African and Rwandan Translations of the Bible”. Między Oryginałem a Przekładem 27 (3(53):85-102. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.53.05.