de Regt, Lénart J. 2021. “Translating Biblical Poetry As Poetry”. Między Oryginałem a Przekładem 27 (3(53):103-16. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.53.06.