“Wstęp”. 2021. Między Oryginałem a Przekładem 27 (4(54):7. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/3972.