Skibińska, Elżbieta, Natalia Paprocka, and Regina Solová. 2022. “Wstęp”. Między Oryginałem a Przekładem 28 (3(57):7-8. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4645.