Skibińska, Elżbieta, Natalia Paprocka, and Regina Solová. 2022. “Introduction”. Między Oryginałem a Przekładem 28 (3(57):9-10. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4646.