Solová, Regina. 2022. “„Przyjaciele Polskich książek” I „słudzy doskonałości”: Sylwetki tłumaczy W miesięczniku Polska (1970-1981)”. Między Oryginałem a Przekładem 28 (3(57):59-77. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.57.04.