Hejwowski, Krzysztof, and Anna Szczęsny. 2017. “Przedmowa”. Między Oryginałem a Przekładem 23 (3 (37):7. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.00.