Lewicki, Roman. 2023. “O Precyzji pojęć przekładoznawczych”. Między Oryginałem a Przekładem 29 (1/59):9-22. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.01.