Bukowski, Piotr de Bończa. 2023. “Między słowem a Obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego Jako przekładach Intersemiotycznych”. Między Oryginałem a Przekładem 29 (1(59):63-92. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.04.