Warmuzińska-Rogóż, Joanna. 2023. “Tłumaczki I Ich przekłady – różnorodność ról W kontekście Kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin”. Między Oryginałem a Przekładem 29 (1/59):107-26. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.06.