Dębska, Karolina. 2023. “O możliwościach „nowej” Historii przekładu Na przykładzie Kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń”. Między Oryginałem a Przekładem 29 (4/62):69-88. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.04.