Matuszko, Kinga. 2023. “(Nie)zbędność Zmian – Serialowe Adaptacje komiksów W Perspektywie przekładu Kulturowego (na przykładzie Sandmana I Wednesday)”. Między Oryginałem a Przekładem 29 (4/62):145-61. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.08.