“10 wykładów Na 50-Lecie – Komunikat poświęcony Wydarzeniu Naukowemu Z Prezentacją Streszczeń wykładów dziesięciorga prelegentów”. 2023. Między Oryginałem a Przekładem 29 (4/62):165-70. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5527.