“Wstęp”. 2023. Między Oryginałem a Przekładem 29 (4/62):7-8. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5533.