Kubaszczyk, Joanna. 2019. “Czy przekładoznawstwo to Nauka Oparta Na Solidnym Fundamencie? Hipoteza Podstawowych Praw przekładoznawstwa”. Między Oryginałem a Przekładem 25 (2 (44):9-36. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.01.