Solová, Regina. 2019. “O (politycznych) Mechanizmach Selekcji tekstów Literackich Dla Czytelnika Zagranicznego: Na przykładzie miesięcznika ‘Polska: Czasopismo Ilustrowane’ W Latach pięćdziesiątych XX Wieku”. Między Oryginałem a Przekładem 25 (2 (44):73-98. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.04.