Lewicki, Roman. 2019. “Starzenie Się przekładów: Zmiany języka Czy Norm tłumaczeniowych?”. Między Oryginałem a Przekładem 25 (2 (44):99-116. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.05.