Elbanowski, Adam. 2019. “„Jesteśmy wspólnikami”: Korespondencja João Guimarãesa Rosy Z tłumaczami”. Między Oryginałem a Przekładem 25 (2 (44):117-36. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.06.