Siwiec, Paweł. 2019. “Wyzwania Wersyfikacyjne W przekładach Poezji Arabskiej Na Polski I Polskiej Na Arabski”. Między Oryginałem a Przekładem 25 (2 (44):159-82. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.08.