Biernacka, Agnieszka. 2019. “(Nie)znaczące przesunięcia Gramatyczno-Stylistyczne W tłumaczeniu sądowym”. Między Oryginałem a Przekładem 25 (2 (44):183-98. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.09.