Tomaszkiewicz, Teresa. 2019. “Ewolucja kształcenia tłumaczy Zawodowych W kontekście Wyzwań współczesnego przekładoznawstwa I wymogów Rynku Pracy”. Między Oryginałem a Przekładem 25 (2 (44):199-216. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.10.