Bednarczyk, A. (2018) “Rola tłumacza a potrzeby epoki (koncepcje rosyjskie)”, Między Oryginałem a Przekładem, 24(1 (39), pp. 9–23. doi: 10.12797/MOaP.24.2018.39.01.