Hejwowski, K. and Szczęsna, A. (2016) “Wstęp”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), pp. 7–8. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.31.00.