Lewicki, R. (2021) “O integralności terminu „teoria przekładu””, Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), pp. 9–23. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.31.01.