Tomaszkiewicz, T. (2021) “Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań przekładoznawczych”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), pp. 43–59. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.31.03.