Kaźmierczak, M. (2021) “Na peryferiach teorii – trzeci język w przekładzie”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), pp. 61–89. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.31.04.