Biel, Łucja (2016) “Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), pp. 105–117. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.31.06.