Przepiórkowska, D. (2021) “Translation of Questionnaires in Cross-National Social Surveys: A Niche with its Own Theoretical Framework and Methodology”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), pp. 119–133. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.31.07.