Czubińska, M. (2021) “Na(d)pisy teatralne – translacja pomiędzy sztuką a techniką”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), pp. 151–164. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.31.09.