Hejwowski, K. and Dębska, K. (2016) “Przedmowa”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), p. 7. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.32.01.