Włoskowicz, W. (2016) “Przekład choronimów „roszczeniowych” Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), pp. 25–40. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.32.03.