Siniawska‑Sujkowska, T. (2016) “Teoria przekładu specjalistycznego w ZSRR i Rosji na tle ogólnej teorii przekładu”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), pp. 41–55. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.32.04.