Piotrowska, M. (2021) “Intuicja tłumacza w kontekście badań przekładoznawczych”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), pp. 57–71. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.32.05.