Gaszyńska‑Magiera, M. (2021) “Wokół recepcji przekładów poezji Pabla Nerudy w Polsce”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), pp. 135–150. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.32.10.