Gałuskina, K. (2021) “Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy normy tłumaczeniowej: (PN-EN 15038 oraz PN-EN ISO 17100)”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), pp. 9–20. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.33.02.