Solová, R. (2021) “Egzamin na tłumacza przysięgłego a normy przekładowe: Na przykładzie kryterium terminologii i frazeologii specjalistycznej w polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów ekonomicznych”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), pp. 21–40. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.33.03.