Wołek‑San Sebastian, K. (2021) “Z dziejów kształtowania się normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), pp. 55–68. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.33.05.