Muszyńska‑Andrejczyk, A. (2021) “Przekłady oper Giacoma Pucciniego – normy translatorskie a polska tradycja teatralna”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), pp. 99–112. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.33.08.